Добре дошли в нашия сайт!

"ПАРКСТРОЙ" ЕООД – гр. Плевен има предмет на дейност: строителство на нови зелени площи и ремонт на съществуващите, поддържане на дървесно-храстовата, тревната и цветната растителност на паркове , улици и градини; изработване и оборудване с декоративни елементи и паркова мебел на зелените площи и продажба; изпълнение и ремонт на каменна настилка; организиране на площадно строителство; производство на декоративни фиданки, храсти, цветни разсади, саксийни цветя, както и продажбата им; извършване на дърводелски услуги; управление и поддържане на гробищни паркове.